Bão số 9 giật cấp 10, cách biển Ninh Thuận 400km

Thời sự 24h

Phúc Man 11:00 23/11/2018

Đảo Phú Quý (Bình Thuận) là khu vực đầu tiên hứng tâm bão số 9 ( có tên quốc tế là cơn bão Usagi) hiện đang có gió giật cấp 10 và sẽ khiến sóng biển gần tâm bão cao 5 - 7 m.