Bộ GD-ĐT rút dự thảo thông tư có quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

Thời sự 24h

Anh Hùng 09:00 30/10/2018

Dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên, trong đó quy định sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học, đã bị rút khỏi website của Bộ GD-ĐT.