Cập nhật tình hình mưa bão: Siêu bão Mangkhut với tốc độ gần 200km/h đang di chuyển nhanh vào Bắc Biển Đông

Thời sự 24h

Phúc Man 11:00 12/09/2018

2 cơn bão là Barijat (Bão số 5) và Mangkhut đang di chuyển với vận tốc khá nhanh và diễn biến khó lường, biển động dữ dội.