Cụ Hoàng Thị Minh Hồ muốn dùng tiền phúng viếng làm từ thiện

Thời sự 24h

Theo VTC 22:07 13/11/2017

Trong di chúc, cụ Hoàng Thị Minh Hồ muốn dùng tiền phúng viếng đám tang của mình để phục vụ các mục đích từ thiện.