Cục Nghệ thuật Biểu diễn lấy ý kiến việc bỏ phần thi áo tắm trong cuộc thi hoa hậu

Thời sự 24h

PV 19:00 09/06/2018

Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ lấy ý kiến và dự tính thay phần thi áo tắm bằng trang phục thể thao hoặc trang phục khác trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.