Đang xét đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Thời sự 24h

Theo vtc 09:00 02/02/2018

Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết "TP đã gặp mặt, lắng nghe anh Đoàn Ngọc Hải để xem xét và làm rõ những nội dung trong đơn từ chức".