Đề xuất thí điểm cho cán bộ làm việc ở nhà, tuần đến cơ quan 1 - 2 lần

Thời sự 24h

Theo VTC 22:47 14/11/2017

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đã đề xuất thí điểm cho cán bộ, công chức viên chức một số lĩnh vực có thể làm việc tại nhà mà không phải đến cơ quan.