Hỗ trợ thiệt hại do bão: Rối như tơ vò

Thời sự 24h

Theo VTC 09:00 22/01/2018

Đã hơn 2 tháng kể từ khi bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa, bão qua đã lâu, nhưng thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại vẫn còn đó lắm ngổn ngang.