Kết quả lấy phiếu tín nhiệm và danh sách 10 người có phiếu tín nhiệm cao nhất

Thời sự 24h

Phúc Man 17:00 25/10/2018

Đầu giờ chiều nay (25/10), Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.