Khoảng 50% giáo viên phổ thông có nhu nhập dưới 5 triệu đồng mỗi tháng

Thời sự 24h

Theo VTC 15:34 08/12/2017

Khoảng 50% giáo viên phổ thông hiện có mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng, mức lương của giáo viên phổ thông vùng đồng bằng với 30 năm công tác khoảng 9 – 10 triệu/tháng.