Khởi công xây nhà tặng cựu binh Gạc Ma Nguyễn Thanh Xuân ở Quảng Bình

Thời sự 24h

pv 15:00 03/12/2018

Ngày 23/11, Báo điện tử Infonet phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình đã khởi công xây dựng nhà cho gia đình cựu chiến binh Gạc Ma Nguyễn Thanh Xuân tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.