Không khí lạnh tràn về từ đêm mai, nhiệt độ giảm mạnh từ 5-10 độ

Thời sự 24h

Phúc Man 15:00 05/09/2018

Một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sắp tràn xuống nước ta khiến trời chuyển mưa, nhiệt độ nhiều nơi giảm từ 5-10 độ C.