Không thu thuế tiền thưởng U23 Việt Nam

Thời sự 24h

Vtc 20:23 30/01/2018

Với những khoản tiền thưởng các mạnh thường quân tặng, các cầu thủ U23 Việt Nam không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Có thể bạn thích?