Lễ 30-4 và 1-5: Được nghỉ 4 ngày

Thời sự 24h

Theo vtc 15:00 09/03/2018

Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch và nghỉ 4 ngày liên tục đối với dịp lễ 30-4 và 1-5-2018.

Có thể bạn thích?