Lời đáp từ của gia đình cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Thời sự 24h

Anh Hùng 12:00 07/10/2018

Ông Nguyễn Duy Trung đại diện gia đình cố Tổng bí thư Đỗ Mười có lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đến viếng, tiễn đưa cha ông về nơi an nghỉ cuối cùng.