Lời từ biệt xúc động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Thời sự 24h

Anh Hùng 09:00 07/10/2018

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đã để lại những lời từ biệt cảm động khi viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.