Lương cơ sở tăng thêm 90.000đ/tháng từ 01/07/2018

Thời sự 24h

Theo VTC 00:00 14/11/2017

Từ 01/07/2018, lương cơ sở sẽ được tăng thêm 90.000đ/tháng đối với những người làm việc có hợp đồng của các đơn vị áp dụng hình thức lương cơ bản.