Năng suất lao động của Việt Nam chỉ làm bằng 7% Singapore

Thời sự 24h

Theo VTC 10:00 29/12/2017

Mặc dù năng suất lao động của Việt Nam đã có sự cải thiện, nhưng chênh lệch với các nước trong khu vực vẫn tiếp tục gia tăng.