Ngày bình yên tại BOT Cai Lậy

Thời sự 24h

Theo VTC 23:36 05/12/2017

Sau quyết định của Thủ tướng, xung quanh khu vực trạm BOT Cai Lậy lại bình yên, như bản tính của con người miền Tây sông nước.