Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Thời sự 24h

Anh Hùng 00:00 02/10/2018

Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.