Nhập trung tâm y tế, ngàn lãnh đạo 'mất chức'

Thời sự 24h

Theo VTC 09:00 03/02/2018

Bộ Y tế vừa giảm 36 phòng trong các đơn vị Vụ, Cục. Qua đó, ước tính giảm tới 1.260 vị trí lãnh đạo.