Nhiều người dân từ nơi xa lặn lội về Thủ đô để đưa tiễn cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thời sự 24h

Anh Hùng 09:00 07/10/2018

Từ sáng sớm ngày 7/10, nhiều người dân đã xếp hàng đợi tiễn đưa cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trước cửa Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Có cả những người từ nơi xa cũng lặn lội về Thủ đô để đưa tiễn.