Phụ huynh rối bời vì cách đánh vần Tiếng Việt trong sách Công nghệ Giáo dục lớp 1

Thời sự 24h

Anh Hùng 14:00 27/08/2018

Theo sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1, các chữ ‘K’, ‘Q’, ‘C’ đều đọc là ‘cờ’; đánh vần theo Âm, không đánh vần theo chữ… là những khác biệt trong cách đánh vần theo bộ sách Công nghệ giáo dục. Không ít phụ huynh hoang mang với cách học này.