Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thời sự 24h

Theo VTC 15:35 13/11/2017

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, với tỷ lệ tán thành là 86,56%.