RON95 âm thầm tăng giá

Thời sự 24h

Theo vtc 00:10 11/01/2018

Âm thầm tăng thêm 800 đồng/lít, giá xăng RON95 đã cao hơn RON92 gần 2.000 đồng, khiến dư luận đặt câu hỏi về việc giám sát giá xăng dầu hiện nay.

Có thể bạn thích?