Sẽ tăng nhiều phí và lệ phí ở TP.HCM

Thời sự 24h

Theo VTC 11:15 08/12/2017

Phí cư trú, cấp phép xây dựng…tại TP HCM đang thấp hơn so với nhiều nơi. TP HCM đề xuất tăng phí, lệ phí