Tài sản Vũ Nhôm rải rác ở đâu?

Thời sự 24h

Theo VTC 17:00 12/01/2018

Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát các tài sản của Vũ “nhôm” và các cá nhân liên quan báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/1/2018, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có báo cáo.