Tạm dừng các chương trình âm nhạc có DJ, dù đã được cấp phép hay không

Thời sự 24h

Phúc Man 18:00 18/09/2018

Sở VHTT Hà Nội sẽ tạm dừng tất cả những chương trình âm nhạc có yếu tố DJ, âm nhạc điện tử mạnh kể cả chương trình đã cấp phép.