Thanh tra Chính phủ kết luận các dự án BT, BOT tại TP Hồ Chí Minh

Thời sự 24h

Theo VTC 14:21 12/09/2017

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận số 2242 về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thực hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn thành phố HCM.