Tiền lương sắp được cải cách như thế nào?

Thời sự 24h

Theo VTC 12:00 11/05/2018

Trò chuyện với ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội để hiểu rõ hơn những bước thay đổi sắp tới trong chính sách cải cách tiền lương.

Có thể bạn thích?