Tổ chức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong 2 ngày 6, 7/10

Thời sự 24h

Anh Hùng 07:30 04/10/2018

Tang lễ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày 6 và 7/10, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.