Trong tháng 12 sẽ có kết quả thanh tra BOT Cai Lậy

Thời sự 24h

Theo VTC 00:00 07/12/2017

Trong tháng 12 này, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra toàn diện dự án BOT Cai Lậy