Công bố cách tra cứu xe bị phạt nguội

Xe cộ

Theo VTC 18:08 13/10/2017

Cục đăng kiểm công bố thông tin xe vi phạm giao thông lên mạng để người dân có thể tra cứu. Sau khi đã nộp phạt, chủ xe có thể xóa xe mình khỏi danh sách vi phạm.