Dừng dịch vụ đi chung xe của Uber và Grab tại Việt Nam

Xe cộ

Anh Hùng 14:44 29/06/2017

Từ nay chúng ta không thể đi chung xe của các hãng Uber và Grab tại Việt Nam, bởi bộ giao thông vận tải vừa công bố dừng dịch vụ đi chung xe đối với xe hợp đồng tại Việt Nam.