Hà Nội cấm xe máy vào năm 2030 liệu có khả thi

Xe cộ

Theo VTV 24 14:00 06/07/2017

Với 95/96 đại biểu nhấn nút, tương đương 91,35% đồng ý, đề án quản lý phương tiện giao thông, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường đã được HĐND TP Hà Nội thông qua, Hà Nội sẽ giảm dần và tiến tới loại bỏ phương tiện xe máy tại nội thành.